Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk a pályázni szándékozókat, hogy a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség által meghirdetett felhívások esetében a pályázatok benyújtása 2023. június 30-ig lehetséges.

Az alábbi Felhívásokra lehet benyújtani támogatási kérelmet:

VP6-19.2.1.-94-4-17        Hagyományőrző, kulturális, civil és sportélet támogatása

VP6-19.2.1.-94-3-17        Helyi termelők, kézművesek, mikrovállalkozások támogatása, VÉRCSE helyi termékek, szolgáltatások kialakítása, fejlesztése

Akinek még nincs ügyfélazonosítója az Államkincstárnál, az a regisztrációhoz szükséges formanyomtatványokat és kitöltési útmutatót itt találja: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/58-2021-vii-21-szamu-kincstar-kozlemeny

Regisztrálni papír alapon és elektronikus úton is lehet.

Pályázatok benyújtása: elektronikus úton!!!         Utófinanszírozás!!!

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a natúrparkok ölelésében – felfüggesztve, lezárult

 

A felhívás indokoltsága és célja

A térségben a Vértesi Natúrpark és a Gerecse Natúrpark található, ahol a falusi-,öko-,gasztro-, aktív- és rendezvényturizmushoz a feltételek adottak és kedvezőek. Az elmúlt években mindkét natúrparki terület desztinációjában kialakultak a turizmus intézményrendszerének infrastrukturális alapjai: 2 TDM szervezet, 2 borút, tematikus utak jöttek létre. Viszont ezek nem működnek még összehangoltan, illetve nem a teljes Vértes-Gerecse Közösség területét fogják át.

A turisztikai attrakciók száma elegendő, de a szolgáltatások száma, minősége és a marketing még fejlesztésre szorul. A növekvő turistaforgalmat a meglévő szolgáltatókkal nem lehet megfelelő színvonalon, mennyiségben ellátni. Továbbra is igény van a lovas, kerékpáros, boros, horgász, vízi tematikus utak mentén a kiszolgáló egységek, pihenőhelyek, vállalkozások támogatására. A turisztikai szolgáltatások fejlesztésével a natúrparkok területén a turistaforgalom kiszolgálása minőségileg és mennyiségileg is képes magasabb szintre lépni, a támogatásoknak ez a közvetett célja.

A kiegészítő szolgáltatások mellett igény mutatkozik a térségben a szálláshelyek bővítésére, fejlesztésére is. Az iskolán kívüli foglalkozásokhoz szükséges helyszínekre, a közösségi célú szállásokra, táborhelyekre az érdeklődések felerősödtek. A tanórán kívüli ismeretszerzésre a pár napos táborozás kedvelt formája lett az erdei iskola típusú szolgáltatások igénybevétele. Több település rendelkezik hozzá megfelelő ingatlannal,

de kisebb felújítások, eszközök, berendezések beszerzése szükséges a megfelelő színvonalú ellátás biztosításához. Ezért a szállások, és a táborozás idejére az étkeztetés infrastrukturális hátterű színvonalának növelése szükséges.

A térségben magas a falusi szálláshelyek száma. Azonban a szállásadók egy rétege nem kaphatott az elmúlt években támogatást, mert nem tudták vállalni a legmagasabb minősítési kategória elérését. Pedig az aktív turizmus vendégkörében igény van az egyszerűbb minősítésnek megfelelő szállásokra is. Ezért indokolt a kisléptékű, egyszerű fejlesztések támogatása a már régóta üzemelő szállásadók körében. A szolgáltatások marketing támogatására, az azonos tájegységhez tartozó települések térségmarketing támogatására egyaránt igény mutatkozik.

A fejlesztéseket – mint az a HFS specifikus céljában is olvasható – partneri együttműködések keretében kell megvalósítani. A pályázati felhívás célja olyan egymásra épülő, egymást kiegészítő szolgáltatások kialakítása a térségben, melyek az egyéni érdekeken kívül az egész térség turizmusának fellendítését, az ott elérhető szolgáltatások mennyiségét és minőségét erősítsék, ezáltal olyan gazdasági és társadalmi fejlődést

indukáljanak, mely a Vértes és a Gerecse egészére kedvező hatással bír. Cél, hogy a fejlesztések járuljanak hozzá a helyi lakosság foglalkoztatásához, és a turisztikai rendezvények kínálatának bővítéséhez is. Ezért az elkészült fejlesztést egy projektzáró rendezvényen szükséges majd bemutatni, ahol a helyi termelők, kézművesek, kulturális csoportok részvételét is biztosítani kell.

Helyi termelők, kézművesek, mikrovállalkozások támogatása, VÉRCSE helyi termékek, szolgáltatások kialakítása, fejlesztése

 

A felhívás indokoltsága és célja

A településeken a lakossági szolgáltatások száma nem elegendő, miközben pályakezdő fiatalok hagyják el településeiket. A háztáji/kiskerti gazdálkodás is háttérbe szorult a térségben. Az őstermelők, mezőgazdasági termelők száma csökkent a nagyobb vállalkozásokkal ellentétben. Az utóbbi években kezdtek ismét láthatóvá válni kezdeményezések a helyi termékek körének bővítésére, de továbbra is hiányos a helyi termékek

palettája. A kézművesek száma állandónak tekinthető, az idősebbek átadják a fiataloknak az ismereteiket. Több kézműves feladja az életvitelszerű “termelést”, miközben mások először hobbiként, munka mellett kezdik űzni a tevékenységet, vannak akik pályamódosítás után válnak 1-1 népi kismesterség művelőivé.

Fő cél a településeken tevékenykedő szolgáltatók, mikrovállalkozások, kézművességet folytatók fejlesztése, újak létrehozása a kisléptékű beruházások, marketing által versenyképességük növekedését elősegítve. Akárcsak olyan mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése, melyek méretüknél fogva csak kiegészítő jövedelmet tudnak produkálni. Cél, hogy a vidéken élők a kerteket megműveljék, a fiatalok a létesítésre kerülő mintakertekben, illetve a lakosság a közösségi kertekben megtanulják az alapvető mezőgazdasági munkaműveleteket. Az elhanyagolt zártkertek újrahasznosításával rendezett kertek, gyümölcsösök alakuljanak ki, amelynek terményeit akár közösségi formában fel tudják dolgozni, a piacra vitelt össze tudják hangolni. Ezáltal jelen támogatás az adottságaik, képességeik, ambícióik alapján a fejlődőképes, de még mindig kis méretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését segíti elő. Cél a lakosság olyan szintű bevonása az őstermelői körbe, hogy a megtermelt termékek az önellátást segítsék elő, ezzel az önfenntartó képesség erősödjön településeinken. A mintakertek és létrehozásának további célja, hogy a vidéken élő lakosság elsajátíthassák ismét a hagyományos mezőgazdálkodás ismereteit a még élő idősebb emberek, már működő ökogazdaságok bevonásával.

Hagyományőrző, kulturális, civil és sportélet támogatása

 

A térségben közel 300 civil szervezet működik. Jelenlétük egy település életében jelentős, hiszen hozzá tudnak járulni a lakosság szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltéséhez. Szerepük egy település közösségi életében is fontos. A civil szervezetek tevékenységére esetenként a szabadtéri helyszín jellemző, de leginkább a művelődési házakhoz kötődő épületekben tartják összejöveteleiket. Az előző ciklusban megújult sok közösségi tér, mégis vannak olyan települések, ahol ezeket a támogatásokat nem tudták igénybe venni, vagy a nyertesek nem tudtak minden elképzelést megvalósítani. Vannak még kihasználatlan épületek, üres ingatlanok is a településeken, melyeket a célok érdekében hasznosítani lehetne. Ezért a vonzó környezet kialakításához, a fiatalok helyben tartásához ezek a további fejlesztések nagyban hozzá tudnak járulni.

Az intézkedés fő célja, olyan szabadidős, kulturális és tömegsport célú beruházási fejlesztések, valamint programok támogatása, amelyek a közösségi életet erősítik életszerű, valós együttműködésekkel. Ehhez kapcsolódóan támogatjuk a kistelepüléseken a civil szervezetek programjait, működésüket és a közösségi élet helyszíneit, eszköztáruk bővítését. A cél nem elsősorban a nagyobb beruházások támogatása, hanem a

közösségi összefogásból megvalósuló településszépítési akciók szervezésének generálása, a szemléletformálás elősegítése rendezvényekkel, táborokkal, ezek lebonyolításához szükséges források biztosításával. Mindezeket komplexen várjuk megvalósítani a célok együttes hatásának fokozása érdekében.

VÉRCSE Civis Akadémia

 

A felhívás indokoltsága és célja

A VÉRCSE Civis Akadémia olyan átfogó képzések szervezését vállalja fel, amely elsősorban a civil szervezetek szabályos, és naprakész működéséhez járul hozzá, valamint felmérések alapján lakossági igényekre reagálva szervez képzési modulokat – tanulmányutakat. Folytatja az előző ciklusban igényelt, és sikeres képzéseket, és újabbakkal gazdagítja a térség lakosságának, vállalkozóinak, egyéb szervezeteinek ismereteit.

A civil szervezetek jelenléte a térség életében jelentős, hiszen olyan célokat tűztek ki, amelyek elősegítik azt a szemléletmód váltást, amelyre a lakosságnak napjainkban is szüksége van. Az intézkedés keretén belül a térségben élők, tevékenykedők igényeinek megfelelő képzésekre, előadásokra tudunk támogatást biztosítani, ami a helyi lakosok, civil szervezetek, vállalkozók fejlődését, ismereteik bővítését tűzi ki célul. (pl. nyelvi,- térségismereti,- informatikai,- vendéglátással, vállalkozások működtetésével, adózással, stb. kapcsolatos képzések).

Ezen kívül a pályázat célja, hogy elősegítse turisztikai és kistermelői csoportok együttműködéseit. A turizmusban tevékenykedő kisebb-nagyobb szolgáltatók együttműködéseinek és a kistermelőknek is kívánunk segíteni azokkal a képzésekkel, tanulmányutakkal, melyekre szervezett formában csoportosan tudnak pályázatot benyújtani.

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás