Adatkezelési tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény) 20. §-a alapján tájékoztatjuk az érintettet, hogy jelen adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

A jelen adatkezelés célja: Az érintett részére hírlevél kiküldése, tájékoztató anyagok kiküldése.

Az érintett leiratkozással, illetve az adatok törlése iránti kérelemmel megtilthatja.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett határozott, tájékozott és önkéntes hozzájárulása az Info törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az adatkezelés köre: Az érintett által a cél eléréséhez szükséges, önkéntesen megadott valamennyi személyes adat (név, lakcím, nem, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím stb.)

Tájékoztatjuk továbbá az érintettet, hogy az adatkezelő személye: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség

Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-138019/2018

Az érintett hozzájárulásával történő adatkezelés időtartama: a hozzájárulás megadásától addig az időpontig, amíg az adatkezelő által biztosított leiratkozási lehetőséggel, vagy törlési kérelemmel az érintett nem él. A kezelt adatok a leiratkozást, törlési kérelmet követő 8 napon belül törlésre kerülnek.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az érintett az Info törvény 14. §-a alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, illetve a 21. §-ban foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az érintett a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, illetve zárolás iránti kérelmet, illetve személyes adatainak kezelése elleni tiltakozást munkaszervezet@vercse.hu címre vagy az egyesület székhelyére juttathatja el, amire 30 napon belül választ kap az érintett.

Az Info törvény 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Teljeskörű adatkezelési tájékoztató és szabályzat alábbi linken érhető el:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZgSJla4lw5TjRXwuKz3LiNp5lAX8wIrs