"Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa"

 

 

Legújabb

 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

Kiíró neve: Vidékfejlesztési Minisztérium
Kezelő szerv neve: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Kezelő elérhetősége: www.mvh.gov.hu
Benyújtás határideje: 2012.07.01-07.31. között

52/2012. (VI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

79/2012. (VI. 20.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

A támogatási kérelmeket postai úton 2012. július 1-31. között lehet benyújtani a területileg illetékes LEADER Akciócsoporthoz, jelen esetben a Vértes-Gerecse Közösséghez. (2890 Tata, Erzsébet tér 13.)
A támogatási kérelmeket az akciócsoport bírálja el.
A maximum igényelhető támogatás a Vértes-Gerecse Közösség területén: 16 000 000 Ft.

Támogatás vehető igénybe:
- falusi szálláshelyek kialakítására, bővítésére, korszerűsítésére, szolgáltatások fejlesztésére
- egyéb szálláshely kialakítására, bővítésére, korszerűsítésére, szolgáltatások fejlesztésére (szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított önálló épület, vagy épületrész, ahol a szobák száma legfeljebb 8, az ágyak száma legfeljebb 16)
- ifjúsági szálláshely kialakítására, bővítésére, korszerűsítésére, szolgáltatások fejlesztésére
- szálláshelyhez nem kötődő turisztikai szolgáltatások fejlesztésére

Elszámolható kiadások:
- építési munka
- szolgáltatások működését szolgáló berendezési tárgyak, eszközök (legfeljebb a támogatási összeg 50%-ig)
- fa telepítése (horgászati célú fejlesztés, falusi és egyéb szálláshely esetén)
- minősítési eljárás díja
- egyéb elszámolható kiadások
- szoftver licencek ellenértéke.

Pályázatot nyújthat be:
- természetes személy (60% támogatás intenzitással)
- mikro-kis-és középvállalkozás (60% intenzitással)
- települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás (60% intenzitással)
- nonprofit szervezet (ha közhasznú, akkor 100%, ha nem közhasznú, akkor 60%)
- egyház (60% intenzitással)

Mivel a rendelet sok információt tartalmaz, és a fejlesztések meghatározása eléggé összetett, ezért amennyiben érdeklődnek a pályázati lehetőség iránt, vagy már konkrét elképzeléseik vannak, abban az esetben keressék a Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezetét a már ismert elérhetőségeken. (www.vercse.hu, munkaszervezet@vercse.hu, 34/589-849)

 

A KULTURÁLIS TURISZTIKAI FESZTIVÁLOK IDEIGLENES KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A pályázat célja: Magyarországon megrendezendő nemzetközi, országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) megvalósításának támogatása.
Beadási határidő: 2012. június 11-ig kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H - 1388 Budapest, Pf. 82).
Pályázati feltételek:
- a rendezvény belföldön valósul;
- a rendezvény a 2013. március 31-ig megvalósul;
- a rendezvény időtartama legalább 2 nap;
- költségvetése legalább 5 millió forint stb.
A pályázók köre:
- jogi személyek;
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok;
- egyéni vállalkozók.
A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 10%-a

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.
További információ: http://www.nka.hu.

 

Szociális tevékenység, hátrányos helyzetű rétegek segítése, rehabilitációs foglakoztatás, civil együttműködések, közösségi kezdeményezések, valamint civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatására
(Pályázati kiírás kódja NEA-TF-12-SZ)

 

A pályázat célja:
c) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása
f) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
j) civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;
A célokon belül a pályázat keretében támogatható tevékenységek:
I. Szociális tevékenység és hátrányos helyzetű rétegek segítése
II. Rehabilitációs foglalkoztatás
III. Civil együttműködések, közösségi kezdeményezések támogatása
IV. Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása
Beadási határidő: 2012. június 12.
A pályázók köre:
- alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget).
A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. augusztus 1. és 2013. március 31. között megvalósuló, jelen pályázati kiírásban felsorolt négy tevékenység közül az egyik tevékenység részletezett programjának megvalósításához nyújtott támogatás.
Pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: www.eper.hu

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Wekerle Sándor Alapkezelő ügyfélszolgálatától hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között hívható 06- 1/301-3200 telefonszámon, valamint az info@wekerle.gov.hu e-mail címen kaphatnak.

 

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A pályázat célja: a közterületeinkért, épített értékeinkért vállalt társadalmi - közösségi és személyes - felelősség erősítése, és ezzel értékes közterületeink, épületegyütteseink, épületeink megjelenési, kialakítási és fenntartási, használati kultúrájának, esztétikai színvonalának emelése. Jelen pályázati felhívás a kétfordulós pályázat első fordulója.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5 millió Ft.
Igényelhető támogatás: maximum 1 millió Ft.
Beadási határidő: 2012. június 15.
Támogatás kérhető (jogcímek):
A helyi védettséget élvező épített örökséggel összefüggésben:
- a felújító és/vagy restauráló, fenntartó program széles körű közösségi konszenzuson alapuló társadalmasítására (érintett lakosok, tulajdonosok, piaci szereplők, egyéb támogató szervezetek, intézmények, egyházak stb. megszólításával, bevonásával kapcsolatos nyomtatási, másolási díjak, hirdetési költség, terembérlet, honlap létrehozása),
- építész, műemlékvédelmi, régész szakértő tiszteletdíjára,
- a végleges felújítási és/vagy restaurálási program megfogalmazására, dokumentálására (tiszteletdíj, szerkesztési, nyomtatási, másolási díjak),
- a felújításhoz és/vagy restauráláshoz szükséges engedélyezési terv (elvi építési, építési, restaurálási) elkészítésével kapcsolatos tervezési díj, sokszorosítási költségek fedezésére.
E felhívás a kétfordulós pályázat első fordulója.
Az első fordulóban a támogatott szervezetek és a helyszínek kiválasztása történik.
A pályázatok közül az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma maximum 5 pályázatot választ ki.
A második fordulóban a kiválasztott szervezetek projektjei pályázhatnak a megvalósítás támogatására.
Az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírandó második forduló pályázatára nyertes pályázatonként maximum 4 millió Ft áll rendelkezésre.
További információ: http://www.nka.hu.

 

Társadalmi Megújulás Operatív Program - Iskolai tehetséggondozás
TÁMOP - 3.4.3-11/2


A pályázat célja:
- a tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozás, továbbá az esélynövelést szolgáló tehetséggondozás támogatása;
- az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése, a pedagógusok szakmai-módszertani felkészítése a tehetségazonosításra, tehetség-felismerésre, tehetségsegítésre;
- a szakmaszerzésben eredményes és tehetséges tanulók segítése, a tanulók kreativitását és alkotóképességét fejlesztő szakemberekkel való együttmunkálkodásának biztosítása, vagy a szakmaszerzésben kiválóan teljesítő tanuló egyéb képességeinek, más területen történő lemaradásának segítése, gyenge oldalának fejlesztése.
Beadási határidő: 2012. június 22.
Támogatható tevékenységek köre
1. Pedagógusok tehetséggondozással, tehetség-tanácsadással kapcsolatos továbbképzése
2. Tehetségazonosítást-, felismerést és tehetségsegítést, tehetség-tanácsadást lehetővé tevő programok szervezése, megvalósítása
3. Tehetséges és eredményes tanulók támogatása (többek között a tanulás/szakmaszerzés és az utánpótlás/élsport összeegyeztetésével)
4. Tanítási szünetre szervezett, valamint a tanítási szünetben megvalósított tehetséggondozó programok
5. Tehetségsegítő együttműködések kialakítása, térségi hálózatba szerveződésük elősegítése
6. Tanulmányi versenyek megszervezése, lebonyolítása (iskolai egyéni, vagy csapat; iskolai, területi fordulós, egyéni, vagy csapat; területi internetes/levelezős és személyes megjelenésű egyéni, vagy csapat)
7. A versenyeken kiemelkedő eredményeket elérők (tanulók és pedagógusok) bevonása az egymásra épülő tehetségsegítő regionális-, megyei-, körzeti programokba
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de legfeljebb 20 millió Ft lehet.

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mailcímen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.

 

Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi Képzések Támogatása


TÁMOP 213/A/B/C pályázati csoport 100%-os támogatással!

Munkahelyi képzések támogatása 2012/1 TÁMOP 213/A/B/C-12/1 pályázati csoport 2012-05-01-től beadható!

Pályázhatnak Bt.-k, Kft.-k, Zrt-k, Nyrt-k
• Egyéni (szja-s és EVA-s) vállalkozók
• ügyvédi iroda
• egyéb szervezetek KSH besorolási számuk szerint
• Induló vállalkozások is pályázhatnak

Nem pályázhatnak Negatív vagy 50% alá csökkent saját tőke esetén, köztartozás és munkaügyi elmarasztalás megléte

Támogatás: 1-10MFt, - 50 MFt. - 150 Mft. de minimis esetben 100% cégmérettől függően.

Pályázható képzések
• Szakmai képzések
• idegen nyelvi képzések
• vállalkozás működésével kapcsolatos képzések
• számítástechnikai képzések
Külső és Belső képzések formájában, mely vizsgával zárul.
Helyszín Magyarország területén
Beadható 2012-05-01-től 2013-12-31-ig a keretek (országos és közép-magyarországi) kimerüléséig!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le.

7 milliárd forintra pályázhatnak a mikrovállalkozások

feltöltve: 2012.05.16.


Az idén újra a LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) dönthetik el, mely mikrovállalkozások kaphatnak támogatást a Darányi Ignác Terv európai uniós keretéből. A Vidékfejlesztési Minisztérium így erősíti meg, hogy a forrás biztosan azokhoz a pályázókhoz kerüljön, akik a legtöbbet tehetik a helyi gazdaság fellendítéséért. Az akciócsoportok csaknem 7 milliárd forint sorsáról határozhatnak. Pályázni június 1-30. között lehet.
A mikrovállalkozásoknak kiírt pályázaton az 5000 fő alatti lakosságszámú és a legfeljebb 100 fő/km2 népsűrűségű településeken működő vagy induló cégek kérhetnek támogatást. A hozzájárulás mértéke hátrányos helyzetű településeken 65%, egyébként 60%.
2011-ben a minisztérium átdolgozta a LEADER Programot, és hatékonyabbá, eredményesebbé tette a lebonyolítását; ezzel a rendelkezésre álló fejlesztési források legjobb kihasználását is biztosítja a tárca.
A Helyi Akciócsoportok a LEADER Program végrehajtására jöttek létre, amely gazdasági, társadalmi és környezeti problémák helyi megoldását segíti. A HACS-ok maguk dönthetnek arról, milyen fejlesztéseket kívánnak megvalósítani. A szervezetekben a közigazgatás, a vállalkozók és a civil szervezetek is képviseltetik magukat.
(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)

 

Ez a Vértes-Gerecse Közösség esetében 37 települést érint. Az itt működő, induló mikrovállalkozások maximum 16 000 000,- Ft támogatáshoz juthatnak.

 

Letöltések:

A 47/2012. (V. 11.) számú VM rendelet innen letölthető.

 

A KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

feltöltve: 2012.03.24.

 

A pályázat célja: kulturális fesztiválok, rendezvénysorozatok támogatása és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése.
A kollégium elsődlegesen a kiemelkedő kulturális értékeket létrehozó és bemutató fesztiválokat, rendezvénysorozatokat támogatja.

Benyújtási határidő: 2012. április 23.

 

Pályázati feltételek: a pályázaton olyan kiemelkedő értékekkel bíró kulturális események rendező szervezetei vehetnek részt, amely események
- költségvetésének kiadásai meghaladják az 5 millió Ft-ot, de nem haladják meg a 20 M Ft-ot,
- költségvetési forrásaik között szerepel bevétel,
- az eseményről tételes és részletes költségvetést nyújtanak be, amely tartalmazza valamennyi költségvetési sor részletes leírását és indoklását (betétlap 6/b. pont).

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.


A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 80 millió forint.
Igényelhető támogatás: maximum 5 000 000 Ft/pályázat
Altéma kódszáma: 3707


A pályázók köre:
- jogi személyek,
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
- egyéni vállalkozók.

 

A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. április 1. és 2013. január 31. között megvalósuló fesztiválokra, rendezvénysorozatokra lehet.


A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
A pályázatok 1 példányban 2012. április 23-ig (feladási határidőig)
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H - 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.
Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.

Bővebb információ, pályázati adatlap kitöltése:
http://www2.nka.hu


AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

feltöltve: 2012.03.24.

 

A pályázat célja: hazai és nemzetközi építészeti (város-, táj-, kert-, belsőépítészeti), valamint kulturális örökségvédelmi (műemléki, régészeti) célok megvalósításának támogatása.
A támogatás formája: valamennyi altémánál vissza nem térítendő támogatás.

Benyújtási határidő: 2012. április 13.


Pályázatot benyújtani az alábbi 9 témakörben lehet:

1. Alkotói támogatásra
Altéma kódszáma: 3202
Kézirat megírására:
- a magyar építőművészet, örökségvédelem jelenének és közelmúltjának kutatása,
- neves magyar építészek, műemlékvédelemmel foglalkozó szakemberek, régészek életrajzának megírása,
- új összefüggéseket felszínre hozó építészetelméleti, kulturális örökségvédelmi írások létrehozása,
- építészettel, örökségvédelemmel foglalkozó kritikai tanulmányok megírása,
- építészeti környezetkultúra és kulturális örökségvédelem alap- és középfokú oktatáshoz magas színvonalú segédanyag elkészítése (kiemelt szempont!),
- az építészeti, műemlékvédelmi, régészeti ismeretek felsőfokú oktatásának színvonalemelését szolgáló, hiánypótló szakirodalom elkészítése,
- a magyar építőművészet és örökségvédelem meghatározó értékeinek bemutatása,
- a kortárs építészet, a műemlékvédelem és régészet új, jelentős eredményeit, módszereit bemutató tanulmányok megírása.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5 millió Ft.
Igényelhető támogatás: havi 60 000 Ft, legfeljebb 8 hónap időtartamra.

A pályázók köre: Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. Közös kutatási projekten dolgozók szintén egyénileg nyújthatják be pályázatukat, és az értékelés is külön-külön történik.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. március 1.-2013. február 28.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás, a megítélt összeg két részletben történő folyósításával.

2. Hazai és nemzetközi építészeti, műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására
Altéma kódszáma: 3208
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40 millió Ft.
Igényelhető támogatás: az összköltségvetés maximum 85%-a.
A pályázók köre: Pályázatot a rendező szerv, szakmai szervezet nyújthat be.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. március 1.-2013. február 28.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

3. Hazai és nemzetközi építészeti, műemlékvédelmi és régészeti konferenciákon, rendezvényeken, kiállításokon, mesterkurzusokon és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására
Altéma kódszáma: 3204
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10 millió Ft.
Igényelhető támogatás: az összköltségvetés maximum 85%-a.

A pályázók köre: Pályázatot szakmai szervezetek, szakmai szervezetek által delegált személyek, magánszemélyek nyújthatnak be, utóbbi esetben egy szakmai szervezet írásos ajánlásával. A kollégium kizárólag előadással, prezentációval, poszterrel, vagy erre vonatkozó felkéréssel rendelkező, illetve nemzetközi szakmai szervezet vezetői tanácskozásán részt vevő, tisztségviselő pályázókat támogat!

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. március 1.-2013. február 28.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

4. Nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlét támogatására
Altéma kódszáma: 3214
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 8 millió Ft.
Igényelhető támogatás: a befizetendő tagdíj összege.
A pályázók köre: Pályázatot nemzetközi építőművészeti és örökségvédelmi szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. január 1.-2012. december 31.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

5. Az építészet, műemlékvédelem és régészet közéleti szerepe növelésének, széles körű megismertetésének támogatására, kortárs magyar építészeti, műemlékvédelmi, régészeti alkotásoknak és alkotóiknak médiában történő bemutatásával
Altéma kódszáma: 3232

Pályázni lehet: napi- és hetilapok, rádió- és tv-adások azon kulturális produktumainak támogatására, melyek rendszeres rovatok, műsorok keretében a kortárs építészetnek, a műemlékvédelemnek, a régészetnek, mint kultúránk meghatározó részének közüggyé tételét segítik.
A rendelkezésre álló tervezett keret összeg: 16 millió Ft.

A pályázók köre: Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nyújthatnak be.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. március 1.-2013. február 28.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

6. Kétfordulós pályázat most épülő, vagy felújítás alatt lévő közösségi (művelődési, oktatási, önkormányzati, egyházi stb.) épületekre és/vagy annak tereibe készülő iparművészeti alkotások létrehozásának támogatására
Altéma kódszáma: 3229
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1 millió Ft.
Igényelhető támogatás: maximum 500 000 Ft.

A pályázók köre: Pályázatot olyan tulajdonosok, vagy tulajdonosi jogkörrel felhatalmazott üzemeltetők nyújthatnak be, akik szeretnék, hogy épületeikbe iparművészeti alkotás kerüljön, és vállalják, hogy a szakszerű megvalósítás érdekében együttműködési megállapodást kötnek építészekkel, építészeti irodákkal (lásd: pályázathoz szükséges dokumentációk melléklete). Pályázhatnak közösségi épületek tulajdonosai - vagy tulajdonosi jogokkal felruházott üzemeltetők - az általuk felkért építésszel, vagy építész irodával együtt.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. április 1.-2013. június 30.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás.

7. Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására
Altéma kódszáma: 3235
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 200 millió Ft.
Igényelhető támogatás: maximum 13 millió Ft.

A pályázók köre: Pályázhatnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos műemléki nyilvántartásában szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. április 1.-2013. december 31.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás. A támogatás utalása (részelszámolás esetén maximum 2 részletben) a megítélt támogatás és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló benyújtását, valamint az NKA Igazgatósága által felkért szakértő helyszíni szemléjéről készülő szakértői vélemény becsatolását követően történik.

8. Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására
Altéma kódszáma: 3236
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50 millió Ft.
Igényelhető támogatás: maximum 7 millió Ft.

A pályázók köre: Pályázhatnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos műemléki nyilvántartásában szereplő, veszélyeztetett ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. április 1.-2013. december 31.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás. A megítélt támogatás 50%-a a szerződés megkötését követően kerül átutalásra (kivéve, ha a teljes program csak a 2013. évben valósul meg), további 50%-a a pályázati cél megvalósítását követően, a megítélt támogatás és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló benyújtása, valamint az NKA Igazgatósága által felkért szakértő helyszíni szemléjéről készülő szakértői vélemény becsatolása után történik.

9. Régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának és állagmegóvásának támogatására
Altéma kódszáma: 3234
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30 millió Ft.
Igényelhető támogatás: Feltárásra igényelhető támogatás maximális összege 4 millió Ft, régészeti bemutatóhely esetén helyreállításra, állagmegóvásra és kialakításra további maximum 4 millió Ft.

A pályázók köre: Pályázhatnak a hatályos jogszabályok alapján régészeti feltárásra jogosult intézmények.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. április 1.-2013. december 31.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás. A megítélt támogatás 50%-a a szerződés megkötését követően kerül átutalásra (kivéve, ha a teljes program csak a 2013. évben valósul meg), további 50%-a a pályázati cél megvalósítását követően, a megítélt támogatás és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló benyújtása és elfogadása után kerül kifizetésre.

A pályázatok 1 példányban 2012. április 13-ig (feladási határidőig) nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.

(H - 1388 Budapest, Postafiók: 82.)

Bővebb információ, pályázati adatlap kitöltése:
http://www2.nka.hu

Kistelepüléseken a településkép javítása

 

Kiíró neve: Közép-dunántúli Operatív Program

Kezelő szervezet: Közép Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Kezelő elérhetősége: www.nfu.hu
Benyújtás határideje: 2011. október 20. és 2012. január 16. között

 

Információ kérhető: Urbán József témavezető
Kezelő elérhetősége: / Tel.: 06-1-450-8894 / E-mail cím: jozsef_urban@amc.hu

http://www.amc.hu
Benyújtás határideje: 2011. október 20. és 2012. január 16. között

 

1. A pályázati támogatás célja:

A régió kisvárosai és nagyobb községei esetében a kiírás célja, hogy a támogatott fejlesztések a település életében jelentőséggel bíró központi területek, építészetileg értékes épületek, és az azokhoz kapcsolódó közművek megújítása, a műemlékek, valamint a használaton kívüli, de örökségi értékkel bíró elemeknek az értékeket kibontakoztató, megőrzésüket elősegítő revitalizációja, illetve egyéb kisléptékű infrastrukturális beavatkozások révén elősegítsék a településkép javítását, és hozzájáruljanak a lakosság elégedettségi szintjének növekedéséhez.

(feltöltve 20111121)

 

2011-2012-ben, Magyarországon megvalósuló, a magyar borkultúrát, borászatokat, borokat népszerűsítő ún. "helyi kisprojektek" úgymint helyi, regionális rendezvényeken, fesztiválokon, vásárokon, valamint országos rendezvényeken társkiállítóként való megjelenések, publikációk, egyéb megjelenések és marketingkommunikáció

 

Kiíró neve: Agrármarketing Centrum (AMC)

Információ kérhető: Urbán József témavezető
Kezelő elérhetősége: / Tel.: 06-1-450-8894 / E-mail cím: jozsef_urban@amc.hu

http://www.amc.hu
Benyújtás határideje: 2011. november 08.

 

(Kódszám: KDOP-3.1.1/C-11)

1. A pályázati támogatás célja:
II.1.
Cél: A magyar borkultúra, borászatok, borok népszerűsítése Magyarországon, marketingjének elősegítése.
II.2.
Részcélok:
- Fogyasztói tudatosság növelése, ismeretterjesztés
- A borfogyasztás fogyasztási alkalmak és célok bővítése, tudatosítása
- Új fogyasztói célcsoportok megnyerése (fiatalok, antialkoholistáak, egészségtudatos fogyasztók), körükben a kulturált borfogyasztás népszerűsítése
- Borászatok értékesítésének ösztönzése
- Borászatok imidzsének javítása
- A borászok ismertségének növelése
- A borászatokkal való személyes kapcsolat kialakításának, erősítésének megteremtése
- Bor és szőlőfajták ismertségének növelése
- Egy adott borvidék, régió ismertségének növelése, imidzsének építése
- Egy adott borvidék, régió borturizmusának elősegítése
- A közvetlen pincei értékesítés elősegítése, népszerűsítése
- A bor és valamely más, a borral pozitív korrelációban álló terület kapcsolatának erősítése, illetve a bor imidzsének javítása általa (kultúra, zene, színház, sport stb.)

 

(feltöltve 20111121)

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati kiírása AGRÁRÁGAZATI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI SZERVEZETEK SZÁMÁRA

 

Kiíró neve: Vidékfejlesztési Minisztérium

Kezelő szervezet: VM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
Kezelő elérhetősége: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. 795-3886; 795-2014; 795-3961
Benyújtás határideje: 2011. december 5.

 

1. A pályázati támogatás célja:
Az agrár- és vidékfejlesztési szakmai szervezetek és érdekképviseletek működési költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.

A pályázati felhívás innen letölthető:

Pályázati csomag

 

(feltöltve 20111121)

 

LEADER 2011

 

FIGYELEM! - LEADER PÓTBENYÚJTÁS

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium tekintetbe vette azt a sok-sok e-mailt, hibajelzést, melyet a pályázatot benyújtani szándékozók jeleztek és ismét megnyitja a LEADER benyújtási felületet 7 napra (IH Közlemény innen letölthető). Először a vonatkozó rendeletet módosítja, majd ennek hatályba lépése után 7 nap lesz ismét a benyújtásra, módosításra, esetleges javításokra, kiegészítésekre.

 

Természetesen amint rendelkezésünkre áll újabb információ e-mailen azonnal jelezzük.

 

FIGYELEM! - LEADER HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS

(feltöltve 20111024)

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 119/2011 (X. 21.) számú Közleménye

Az Irányító Hatóság az ügyfelek érdekét és az esélyegyenlőséget szem előtt tartva a LEADER pályázat benyújtási időszakot 2011. november 15-ig meghosszabbítja!!!

 

Megjelent a LEADER rendelethez kapcsolódó MVK közlemény és mellékletei, melyen innen letölthetők:

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 149/2011. (IX. 20.) számú KÖZLEMÉNYE és mellékletei

Megjelent a LEADER rendelet és a kapcsolódó pályázati felhívás

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. július 30-án hirdette meg a LEADER-rendeletet (76/2011. (VII. 29.) VM rendelet számon), melynek értelmében a LEADER pályázatokat 2011. szeptember 30-október 31. között lehet benyújtani. A rendelethez az Irányító Hatóság összeállította a Pályázati felhívást, melyben részletesen olvashatnak a benyújtás egyes szabályairól, a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) munkájáról, a 10 db LEADER célterületről, a célterületekhez tartozó formanyomtatványokról és a LEADER kritérium rendszeréről is.

 

 • aktuális Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS)
 • pályázáshoz szükséges G001-es jelű MVH regisztráció formanyomtatványa
 • IH Közlemény
 • Pályázati felhívás
 • Helyi Bíráló Bizottság feladatainak ismertetése
 • Projekt adatlap (mely jelenleg csak pdf formátumban áll a rendelkezésünkre)
 • célterületek részletes ismertetése
 • LEADER kritérium-rendszer
 • Vértes-Gerecse Közösség által összeállított kötelező formanyomtatványok, célterületenkénti bontásban

Kérdések felmerülése esetén keressék a munkaszervezet tagjait az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 

Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezetének elérhetőségei:

 

letölthető anayg: LEADER 2011 csomag

A projekt adatlap szerkeszthető formátumban innen letölthető!

(feltöltve 20110809)

 

Gyermekes családok közösségépítő üdülésének támogatására

 

Kiíró neve: Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Kezelő szervezet: NEMZETI CSALÁD-ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
Kezelő elérhetősége: www.ncsszi.hu
Benyújtás határideje: 2011. augusztus 8. 24.00

 

(A pályázat kódja: CSP-CSNY-11)

 

A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető awww.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és a www.ncsszi.hu honlapokról.

 

1. A pályázat célja 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatni kívánja a gyermekeket nevelőcsaládok közösségeinek -kizárólag Magyarország területén megvalósuló -együttes pihenését és egyúttal a pályázó szervezetek közösségépítő, a családi értékeket pozitívan megjelenítőés népszerűsítő, az üdülés helyszínén, az üdülés szerves részeként megvalósuló önkéntes tevékenységét illetve programját.

Kiemelten támogatja a pályázat a három-és több gyermeket nevelőcsaládok, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőcsaládok, az egyszülős családok, valamint a fogyatékos vagy tartósan beteg gyermekeket nevelőcsaládok közös üdülését, és a nagyszülők részvételének lehetősége útján a generációk közötti együttműködést és kapcsolatépítést.

 

(feltöltve 20110725)

 

A szociális földprogramok működtetésének támogatására

Kiíró neve: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Kezelő szervezet: Wekerle Sándor Alapkezelő
Kezelő elérhetősége: http:// www.wekerle.gov.hu 
Benyújtás határideje: 2011. július 28-ig

 

(A pályázat kódja: SZOC-FP-11)

 

1.  A pályázat célja

A szociális földprogram általános célja a mezőgazdasági termelésre alkalmas környezetben élő, azonban mezőgazdasági termelésre alkalmas feltételekkel nem, vagy azzal nem elégséges mértékben rendelkező és azt hatékonyan kihasználni nem tudó, szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetését segíteni, életminőségét javítani, önálló egzisztenciateremtési esélyeit növelni.

A cél a szociális földprogram működtetése az állam közfoglalkoztatásra irányuló törekvéseivel összhangban: a háztartás, mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző képességének erősítése, a szociálisan hátrányos
helyzetű inaktív, vagy tartósan alacsony jövedelmű emberek gazdasági aktivizálása, tevékenységük bővítése értékteremtő munka lehetőségének biztosításával.

 

A pályázati felhívás innen letölthető:

http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1891&cikkid=10080

 

(feltöltve 20110712)

 

KIFIZETÉSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA 2011. JÚLIUS 1-DECEMBER 31.

feltöltve: 2011.07.04.

 

Megjelentek a 2011. július 1- december 31. közötti kifizetési kérelmek benyújtásához szükséges MVH közlemények és formanyomtatványok, melyek innen letölthetők:

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről - és kapcsolódó dokumentumok

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 110/2011. (VI. 23.) számú Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzése nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről - és kapcsolódó dokumentumok

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 114/2011. (VI. 23.) számú Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására  és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről - és kapcsolódó dokumentumok

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 115/2011. (VI. 23.) számú Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről - és kapcsolódó dokumentumok

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER intézkedések esetében nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről - és kapcsolódó dokumentumok

 

Fotópályázat

'A magyar vidék és mezőgazdaság városi szemmel'

Kiíró neve: Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA
Kezelő elérhetősége: http://www.agrya.hu/
Benyújtás határideje: 2011. szeptember 15-ig

 

A fotópályázatra 35 év alatti városokban élő fiatalok jelentkezését várjuk. A jelen pályázaton nem természetfotókat várunk, alapvet ő feltétel, hogy a beküldött pályamunka egyértelműen és azonosíthatóan kapcsolódjon valamilyen mezőgazdasági tevékenységhez vagy a vidéki élethez. A pályamunkákat a következő kategóriákban lehet beküldeni.

1. Mindennapok a mezőgazdaságban
Ebben a kategóriában a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos mindennapi tevékenységet bemutató fotókat várjuk, függetlenül attól, hogy az milyen tevékenységre vonatkozik. Így az lehet többek között kertészeti, szőlészeti, borászati, növénytermesztési, állattenyésztési, erdészeti, halászati, méhészeti stb. tárgyú fotó.
2. Mindennapok vidéken
Ebben a kategóriában a magyar vidék, azon belül is a falvak mindennapi életéhez kapcsolódó fotókat várjuk.
3. Mozgásban a mezőgazdaság
Ebben a kategóriában a fotóknak hangsúlyosan kell témaként feldolgozni a mezőgazdaságban alkalmazott gépi technológiákat működés, használat közben.
4. Fiatal gazdák – a mezőgazdaság jövője
Ebben a kategóriában a fotóknak hangsúlyosan kell témaként feldolgozni a fiatal gazdálkodókat, mint személyt, munka, tevékenység közben. Ebben a kategóriában várjuk a fiatal gazda portrékat is.

 

A pályázati felhívás innen letölthető:

http://www.agrya.hu/download/videk_kaland_fotopalyazat_pdf.pdf

 

A regisztrációs lap és nyilatkozat innen letölthető:

http://www.agrya.hu/download/videk_kaland_fotopalyazat_reglap_lap_pdf.pdf

(feltöltve 20110615)


Turisztikai tevékenységek ösztönzése
Kiíró neve: Vidékfejlesztési Minisztérium
Kezelő szerv neve: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Kezelő elérhetősége: www.mvh.gov.hu
Benyújtás határideje: 2011.07.01-08.01. között

44/2011. (V. 26.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

(településlista nélkül!)

 

E rendelet alapján támogatás vehető igénybe
a) falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (1. célterület),

b) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/2 számú melléklete szerinti parti települések kivételével egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (2. célterület),

c) a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés c) pont 2. és 3. alpontja szerinti gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez (3. célterület),

d) szálláshelyhez nem kötődő:

da) agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,

db) lovas turisztikai szolgáltatáshoz,

dc) vadászturizmushoz,

dd) erdei turizmushoz,

de) horgászturizmushoz,

df) vízi turizmushoz,

dg) borturizmushoz

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2011. (VI.21.) számú KÖZLEMÉNYE és mellékletei
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzésére 2011-től nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

 

Figyelem!

Felhívjuk a támogatási klérelmet benyújtók figyelmét, hogy a VM rendeletben felsorolt, a kérelemhez csatolandó mellékletek NEM HIÁNYPÓTOLHATÓK!!!

Ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a rendeletet és az MVH közleményt, de természetesen a munkaszervezet is szívesen segít az értelmezésben.

 


Mikrovállalkozások fejlesztése és létrehozása
Kiíró neve: Vidékfejlesztési Minisztérium
Kezelő szerv neve: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Kezelő elérhetősége: www.mvh.gov.hu
Benyújtás határideje: 2011.06.15-07.15. között

33/2011. (IV. 28.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

(településlista nélkül!)


Támogatás vehető igénybe a mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a mikrovállalkozások megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységéhez.

Az e rendelet alapján támogatható tevékenységnek és elszámolható kiadásnak minősül

a) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök, kivéve a 3. mellékletben szereplő eszközök;
b) Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása;
c) a 2. mellékletben meghatározott, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;
d) a 2. mellékletben meghatározott minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése;
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
f) a Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően eszközként elszámolható kiadás a vállalkozás támogatható tevékenységét közvetlenül szolgáló szoftver licencek ellenértéke.

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 87/2011. (VI.3.) számú KÖZLEMÉNYE és mellékletei
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

 

Figyelem!

Felhívjuk a támogatási klérelmet benyújtók figyelmét, hogy a VM rendeletben felsorolt, a kérelemhez csatolandó mellékletek NEM HIÁNYPÓTOLHATÓK!!!

Ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a rendeletet és az MVH közleményt, de természetesen a munkaszervezet is szívesen segít az értelmezésben.


Helyi önkormányzatok céltámogatása
Kiíró neve: Belügyminiszter
Kezelő szerv neve: Magyar Államkincstár illetékes igazgatósága
Kezelő személy neve: Juhász Edit (BM);
Kezelő elérhetősége: Telefon: 06-1-441-1013; E-mail: edit.juhasz@bm.gov.hu
Benyújtás határideje: 2011.04.01
A helyi önkormányzatok céltámogatása
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. számú melléklet, IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 9. Címzett és céltámogatások címen előirányzatot biztosít a finanszírozáshoz. A költségvetési törvény ötödik fejezet 36.§ (1) c) pontja alapján, a helyi önkormányzatok céltámogatására, a 2011. évi új induló beruházások előirányzatára 200 millió forint fordítható.
A pályázat beadási határideje: 2011. április 1.
http://www.kormany.hu


Az Agrármarketing Centrum felhívásai
Az Agrármarketing Centrum nyílt pályázati felhívást tesz közzé a 2010-2011. évi közösségi bormarketing program keretében a 2011-ben, Magyarországon megvalósuló, a magyar borkultúrát, borászatokat, borokat népszerűsítő ún. "helyi kisprojektek" úgymint helyi, regionális rendezvényeken, fesztiválokon, vásárokon, valamint országos rendezvényeken társkiállítóként való megjelenések, publikációk, egyéb megjelenések és marketingkommunikáció, piac- és véleménykutatás támogatására
A pályázatok beérkezésének határideje: folyamatos, de legkésőbb 2011. május 31-ig
A programok megvalósításának határideje: 2011.október 30..
A pályázatok benyújtásának módja: Kizárólag postai úton, és a postai feladást követő napon elektronikus formában is a XIV. pont szerinti e-mail címre történő megküldéssel.
Bővebb információ: Urbán József, telefon: 450-8894, e-mail: jozsef_urban@amc.hu
http://www.amc.hu

 

Az Agrármarketing Centrum nyílt pályázati felhívást tesz közzé a 2011. évi közösségi agrármarketing program keretében az Élelmiszerek - kiemelten a "hungarikumok", a Magyar Élelmiszerkönyv különleges és prémium minőségű termékei és a kézműves élelmiszerek - bemutatása belföldi fesztiválokon, rendezvényeken támogatására
Bővebb információ: Kucsera Eszter, tel. 450-8820, e-mail: eszter_kucsera@amc.hu
http://www.amc.hu

 

A Zöld Iránytű Alapítvány pályázatot hirdet
A pályázat beérkezési határideje (a postabélyegző kelte): 2011. április 12.

Tanösvények építésére, felújítására és fenntartására
Keretösszeg: 5 millió forint (bruttó)
Tanösvényenként max. 750 000 forint (bruttó) igényelhető

Vissza nem térítendő támogatás igényelhető:
Természetes élőhelyek, védett természeti értékek bemutatását célzó tanösvények felújítására, kiépítésére és fenntartására Magyarország egész területén.
Pályázhatnak mindazok a magyarországi jogi és magánszemélyek, akik eddigi és jövőbeni tevékenységükkel a fenti célokat szolgálják, és azt pályázati anyagukkal megfelelően dokumentálni tudják.
A pályázat beérkezési határideje (a postabélyegző kelte): 2011. április 12. A pályázat leadásának (beérkezésének) címe: Zöld Iránytű Alapítvány 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.
A pályázati ADATLAP beszerezhető és BŐVEBB INFORMÁCIÓ kérhető:
http://www.zoldiranytu.hu és Baka Éva 06-20-9341-823

A beérkezett pályázatokat az alapítvány kuratóriuma értékeli.
A pályázati elbírálás szempontjai;
- A kiépítésre (felújításra, fenntartásra) megpályázott tanösvény szakmai megalapozottsága, szakmai támogatottsága (pl. a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatósága által).
- A kitűzött szakmai cél megvalósítására való potenciális alkalmasság.
- A terület helytörténetének, kulturális értékének bemutatása. 
- Költséghatékonyság - más források bevonása.
- Várható eredmények.
A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek
azok, akik saját vagy egyéb forrásokkal is ki tudják egészíteni a pályázati cél megvalósulását,
valamint a közhasznú szervezetek és közintézmények, akiknek a munkaprogramjában a tanösvény tartós üzemeltetése és karbantartása szerepel. 
Hiányos pályázati anyagú, valamint a határidőn túl beérkezett pályázatokat nem bírálunk el.

 

Pályázati felhívás a mkro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő

beruházásainak támogatására

Pályázatok beküldési határideje: 2011. február 17.-től március 31.-ig

A pályázati program alapján - kizárólag a Munkaerőpiaci Alapból - 5,0 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. Ezen keretösszegből - amely egyben több ezer, már meglévő munkahely megőrzését is segíti - mintegy 2700 új munkahely létesíthető.
 
A pályázat célja: a Nemzeti Együttműködés Programjában meghatározottak szerint a gazdaság talpra állításához való hozzájárulás, a KKV-k fejlődésének, piaci pozíciójának megerősítése és versenyképességének növelése, ezen vállalkozásoknál az új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása, többlettámogatás biztosítása az ország gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetű térségeiben; a hátrányos helyzetű munkavállalók, ezen belül az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése, a területi kiegyenlítő folyamatok elősegítése és a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése.
 
A pályázók köre: A pályázaton kizárólag az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel rendelkező KKV-k vehetnek részt, amelyeknek Magyarországon telephelyük van, az alábbi jogszabályok szerint:
- a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságok,
 - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 70. §-a szerinti egyes jogi személyek vállalatai,
- az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény szerinti szervezetek,
- a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek,
- a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek,
- az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozók.

A támogatás formája: vissza nem térítendő. 

A támogatás mértéke:
 Alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,2 millió Ft/új munkahely. Az alaptámogatáson kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan:
a) amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken valósul meg, új munkahelyenként 150 ezer Ft,
b) amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft,
c) amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,
d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 200 ezer Ft.

Pályázati dokumentáció:
A támogatás nyújtásának részletes feltételeit, a pályázat elkészítéséhez szükséges információkat, valamint a kötelezően kitöltendő, a pályázattal együtt benyújtandó dokumentumokat a pályázati felhívás, továbbá a pályázati útmutató és mellékletei tartalmazzák. A pályázati dokumentáció az alábbi linken letölthető, valamint a munkaügyi központokban és kirendeltségeiken - a kistérségi és települési listák kivételével - átvehető. 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/foglalkoztataspolitikaert-elelos-allamtitkarsag/hirek/mikro-kis-es-kozepvallalkozasok-munkahelyteremto-palyazatainak-tamogatasa-kodjel-mpa-2011-kkv

LEADER KIFIZETÉSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA 2011. JANUÁR 1-31.

 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy megjelent a 187/2010. (XII. 22.) számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADERfejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről

 

Az alábbi elérésre kattintva megtekinthető:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1872010

 

Amennyiben gondjuk van a letöltéssel, kérem, keressék a Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezetét.

 

KIFIZETÉSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA 2010. OKTÓBER 1-31.
Megjelentek az október 1-31. közötti kifizetési kérelmek benyújtásához szükséges MVH közlemények és formanyomtatványok, melyek innen letölthetők

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 134/2010. (IX.28.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről - és kapcsolódó dokumentumok

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2010. (IX.30.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására  és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről - és kapcsolódó dokumentumok

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2010. (IX.30.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről - és kapcsolódó dokumentumok

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2010. (IX.30.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER intézkedések esetében nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről - és kapcsolódó dokumentumok

 

Pályázat a Hagyományok–Ízek–Régiók (HÍR) Védjegy használatára

 

 A nagy érdeklődésre való tekintettel újra lehet pályázni az Agrármarketing Centrumhoz a HÍR-védjegy használatára. Az új pályázatok benyújtásának határideje: 2010. október 30.

A Vidékfejlesztési Minisztérium 1998-ban indította el a Hagyományok–Ízek–Régiók (HÍR) programot azzal a célkitűzéssel, hogy létrehozza Magyarország hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékeinek gyűjteményét és elősegítse gazdasági hasznosításukat.
A program eredményeként létrejött, 300 hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termék leírását tartalmazó gyűjtemény kiváló alapokat teremtett és továbbra is forrásul szolgál a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek uniós elismertetéséhez. Ez a gyűjtemény írta le először azt az öt pálinkát, amelyek már csatlakozásunk óta közösségi oltalmat élveznek az Európai Unió valamennyi tagállamában. A gyűjteményben szerepelnek azok a termékek is, amelyek uniós oltalmának elismerése az Európai Bizottság előtt folyamatban van. Tavaly kezdetét vette a HÍR gyűjtemény aktualizálását, illetve bővítését célzó hasznosítási program és kiírták a HÍR védjegy használati jogának elnyerésére szóló pályázati felhívást (www.amc.hu 2009. augusztus 25).
A pályázat célja a HÍR védjegy használati jogának elnyerésével a hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékeink és élelmiszereink ismertségének növelése, az ilyen termékeket gyártók piaci lehetőségeinek bővítése, valamint a Hagyományok-Ízek-Régiók gyűjtemény hasznosításának és bővítési lehetőségének megteremtése.
A pályázat beadására olyan egyéni termelők, vagy csoportosulások (közösségek, civil szervezetek, szakmai érdekképviseletek stb.) jogosultak, amelyek a HÍR gyűjteményben szereplő vagy a HÍR gyűjtemény követelményrendszerének megfelelő hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági terméket vagy élelmiszert állítanak elő.
Elvárások:
1. dokumentált történelmi múlt, legalább kétgenerációs (50 éves) ismertség
2. hagyományos előállítási mód
3. adott tájegységhez (település, régió stb.) kötődés
4. előállításának legalább egy eleme helyi, speciális tudáson alapul
5. ismertség (legalább az előállítási körzetben)
6. az előállítás és forgalmazás megléte.
A pályázatokat szakmai Bíráló Bizottság vizsgálja meg és bírálja el, összevetve azokat a HÍR gyűjteményben szereplő termékleírásokkal, illetve a HÍR gyűjtemény követelmény-rendszerével. Egyes termékekből a Bíráló Bizottság előzetesen mintát kérhet be.
Az eredményes pályázó a pályázati felhívásnak megfelelő termék(ek) esetében jogosulttá válik a HÍR védjegynek az általa előállított terméken, annak csomagolásán, illetve a kapcsolódó reklámanyagokon való feltüntetésére, valamint az AMC közösségi marketing programjában szerveződő HÍR kiállítások/rendezvények/értékesítés ösztönző akcióin termékeik bemutatására, bizonyos esetekben árusítására.
Az idén első alkalommal összesen 47 termék kapott jogosultságot a HÍR védjegy használatára. A díjakat a Vajdahunyadvárában adták át 2010. augusztus 28-án délben, a HÍRes Íznapokon. A nagy érdeklődésre való tekintettel újra lehet pályázni a HÍR-védjegy használatára, az új pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának helye: Agrármarketing Centrum 1325 Budapest, Pf. 340.


 

KIFIZETÉSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA 2010. ÁPRILIS 1-30.
Megjelentek az április 1-30. közötti kifizetési kérelmek benyújtásához szükséges MVH közlemények és formanyomtatványok, melyek innen letölthetők

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 46/2010. (III.31.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről - és kapcsolódó dokumentumok

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 38/2010. (III.31.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására  és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről - és kapcsolódó dokumentumok


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - ÚMVP III. TENGELY 4 INTÉZKEDÉS

 

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2009. DECEMBER 16.

 • Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. intézkedéscsoportja keretében kihírdetésre került MVH közlemények és mellékleteik innen letölthetők:

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai
tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - LEADER

 

FIGYELEM! A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE MEGVÁLTOZOTT!

 

ÚJ HATÁRIDŐ 2009. NOVEMBER 16. (POSTÁRA ADÁS IDEJE)

 

a Vértes-Gerecse Közösség területén 2009. október 1-től meghirdetésre kerülő LEADER jogcímek

 

Figyelem!

 

A Vércse-események célterületnél csatolni kell/lehet a rendezvényen megjelenni szándékozó civil szervezetek/kézművesek/helyi termelők szándéknyilatkozatát. Erre vonatkozóan nem szerepel minta a csatolandó mellékleteknél, ezért készítettünk egy mintát. A Szándéknyilatkozat-minta innen letölthető.

 

Figyelem!

 

A LEADER pályázatok esetében minden egyes célterületre más más előírások vonatkoznak. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy különösen figyeljenek az alábbiakra:

- csatolandó mellékletek - Minden célterülethez csatolni kell mellékleteket, melyeket az MVH közlemény, valamint a célterületek leírásánál a Csatolandó mellékletek pont tartalmaz.

- célcsoportok - Fontos, hogy a pályázatban kitűnjön, hogy ki a célcsoport. A célcsoport célterületenként válzozhat, és egy-egy célterületen belül több is lehet! A célcsoportokat a HPME katalógusban leírtaknak megfelelően

- elszámolható költségek - A Pályázati felhívásban és a HPME katalógusban is megtalálhatók az elszámolható költségek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Pályázati felhívás a költségvetés belső arányait is tartalmazza, azaz hogy az egyes költségvetési elemek hány %-ban számolhatók el, valamint azt is, hogy önmagukban támogathatók-e. Ez is nagyon fontos!

 

Gyakran felmerülő kérdések - GYIK

 

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

A rendelet célja: a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott LEADER fejlesztések megvalósításának elősegítése érdekében meghirdetésre kerülő LEADER pályázati feltételeket és támogatási célokokat határozza meg, amelyek hatékonyan hozzájárulnak a vidéki területeken az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez a fenntarthatóság és esélyegyenlőség elveinek figyelembevételével.

 

A pályázat benyújtása

E rendelet alapján meghirdetésre kerülő pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatokat 2009. október 1. és 2009. október 31. között, ezt követően évente március 1. és 31., valamint október 1. és 31. között a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton kell benyújtani - az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájába.

 

LEADER pályázati felhívás 2009.

 

Vértes-Gerecse HPME katalógus 2009. - összesen 10 db célterület leírását tartalmazza

 

Pályázatokhoz csatolandó mellékletek

 

MVH Közlemény és kitöltendő dokumentumok tömörített formátumban 2009. október 5.

 

Előadás a LEADER jogcímekről - dunaalmási fórumon elhangzottak

 

 

TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA 2009. SZEPTEMBER
Intergált Közösségi és Szolgáltató Tér Címmel rendelkezők számára

 

Megjelent az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Intergált Közösségi és Szolgáltató Tér beruházási rendelete. A támogatási kérelmek benyújtására 2009. szeptemberében lesz lehetőség!

 

2009.09.10. Megváltozott az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Intergált Közösségi és Szolgáltató Tér jogcímhez tartozó MVH Közlemény és a mellékletek.

A frissített anyag innen letölthető.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - ELŐZETES

a Vértes-Gerecse Közösség területén várhatóan 2009. október 1-től meghirdetésre kerülő LEADER jogcímek

 

Egyenlőre még tervezet formájában, de letölthető a meghírdetésre kerülő LEADER jogcímeket összefoglaló táblázat.

 

A Pályázat 2009. március 10-én lezárult!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
vidéki rendezvények, falunapok szervezésére 2009. évben

 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága pályázatot hirdet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program hatálya alá tartozó települések önkormányzatai, az önkormányzat intézményei, e településeken rendezvényt tervező non-profit szervezetek, illetve magánszemélyek számára helyi rendezvények szervezésére, helyi közösségformáló kezdeményezések, rendezvények támogatására.


A pályázat célja
Összhangban az ÚMVP céljaival és intézkedéseivel, ösztönözze:
· a települések kulturális értékeinek, hagyományainak és örökségének bemutatását;
· identitásuk, a kistérségi vagy térségi együttműködés, a közösségi élmény és összetartozás erősítését;
· korábbiakban megvalósított rendezvények sorába illeszkedik vagy új, helyi és kistérségi rendezvények megvalósulását;
· a helyi életminőség javítását, a turizmus fellendítését, valamint
· az ÚMVP széles körő és hiteles, a helyi sajátosságokhoz is illeszkedő bemutatását, megismertetését.

A 2009. március 5-én megváltozott Pályázati adatlap innen letölthető.

 

A pályázati anyag tömörített formában innen letölthető.

 

 


 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes intézkedéseinek benyújtási határideje 2009. január 10-én lejárt. A következő benyújtási időszak 2009. őszére várható!

 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes intézkedései

 

 • Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendeletekhez tartozó MVH közlemények 2008. november 17-én módosításra kerültek!

 

138/2008 (XI. 17.) MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeinek módosításáról

137/2008. (XI. 17.) MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeinek módosításáról

136/2008. (XI. 17.) MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, falumegújításra és – fejlesztésre nyújtandó támogatások részletes feltételeinek módosításáról

135/2008. (XI. 17.) MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeinek módosításáról

A közlemények és a kapcsolódó mellékletek letölthetők a www.mvh.gov.hu honlapról.

 

 • A Magyar Közlöny 2008. november 26-án megjelent számának szkennelt változatában megtalálható A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 154/2008. (XI. 26.) FVM rendelete, mely többek között tartalmazza a támogatási kérelmek benyújtásának új időpontját: 2009. január 10.

 

 • Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. intézkedéscsoportja keretében kihírdetésre került rendeletek innen letölthetők:

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai
tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 


Az IKSZT Cím elnyerésére kiírt pályázat beadási határideje lejárt! 2008. október 31.

 

FIGYELEM! Az Irányító Hatóság 2008. október 1-tól 31-ig ismételten megnyitotta a pályázatot azokon a településeken, ahonnan az első körben (szeptember 30-ig) nem érkezett be pályázat!

Tehát azok a települések, akik bármilyen oknál fogva nem tudtak pályázatot benyújtani Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerése 2008. szeptemberében, azok megtehetik 2008. október 31-ig.

 

FIGYELEM! Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerése

2008. szeptember 8-án megváltozott a Pályázati Adatlap, a Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató!

Pályázati adatlap 2008.09.08.
Kitöltési útmutató 2008.09.08.

 

A Pályázati felhívás az alábbiakkal egészült ki:

 

8.2. "A pályázat beadásának módja és helye" kiegészítése
A pályázatot két papír alapú, egy eredeti és egy hitelesített másolati, valamint egy elektronikus adathordozón (CD) archivált példányban kell benyújtani.
8.4. "Döntés" A 2008. szeptember 30-ig beérkezett pályázatokról az FVM közösségi ügyekért felelős szakállamtitkára, mint az IH vezetője 2008. december 15-ig dönt.

 

A 2008. szeptember 5-e után postára adott pályázatok esetében a módosított adatlap benyújtása kötelező!!!

 

 

Pályázati felhívás Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére

Beadási határidő: 2008. augusztus 31.

A beadási határidő megváltozott!

Az új határidő: 2008. szeptember 30.

 

Az ÚMVP III. tengelyes intézkedésének célja a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, a többnyire kihasználatlan épületek felújítása és műszaki korszerűsítése révén. Ennek érdekében az FVM, mint az ÚMVP végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) az ország vidéki térségében IKSZT cím birokos szervezeteket választ ki. A jelen pályázat alapján kiválasztott szervezetek jogosultságot nyernek, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására az FVM által 2008. IV. negyedévében meghirdetésre kerülő beruházási jogcím rendelet (a rendelet tervezet ezen pályázati kiírás mellékletét képezi) keretében kérelmet benyújtani a meglévő korszerűtlen épületek külső belső felújítása érdekében.

 

Pályázatot nyújthatnak be:

- az 5000 fő vagy 100 fő/km2 alatti településeken működő települési önkormányzatok, település kisebbségi önkormányzatok, a településen székhellyel/telephellyel rendelkező non profit szervezetek, településeken székhellyel/telephellyel rendelkező egyházi jogi személyek illetve többcélú kistérségi társulások és önkormányzati társulások, melyeknek a fejlesztéssel érintett település a tagja illetve a fejlesztéssel érintett település ÚMVP jogosult település, kivétel a városi rangú települések és a kistérségi központok;
- továbbá azon települési önkormányzatok, település kisebbségi önkormányzatok, a településen székhellyel/telephellyel rendelkező non profit szervezetek, településeken székhellyel/telephellyel rendelkező egyházi jogi személyek illetve többcélú kistérségi társulások és önkormányzati társulások, melyeknek a fejlesztéssel érintett település a tagja illetve a fejlesztéssel érintett település külterülete ÚMVP jogosult, vagyis a település külterületén a lakosság több mint 2%-a él.

 

Kapcsolódó anyagok:

Pályázati adatlap
Pályázati felhívás
IKSZT módszertani kézikönyv
IKSZT rendelet-tervezet
Kitöltési útmutató
Tájékoztató az MNVH felállításáról
Tájékoztató a Tanoda Programról
Tájékoztató a Teleház Programról


 

Pályázati felhívás vidéki rendezvények, falunapok szervezésére (2008. év) - LEZÁRULT!


A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága pályázatot hirdet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program hatálya alá tartozó települések önkormányzatai, e településeken rendezvényt tervező non-profit szervezetek, illetve magánszemélyek számára helyi rendezvények szervezésére, helyi közösségformáló kezdeményezések, rendezvények támogatására.

 

A pályázat célja, hogy összhangban az ÚMVP céljaival és intézkedéseivel, ösztönözze
- a települések kulturális értékeinek, hagyományainak és örökségének bemutatását;
- identitásuk, a kistérségi vagy térségi együttműködés, a közösségi élmény és összetartozás erősítését;
- korábbiakban megvalósított rendezvények sorába illeszkedő vagy új, helyi és kistérségi rendezvények megvalósulását;
- a helyi életminőség javítását, a turizmus fellendítését, valamint
- az ÚMVP széles körű és hiteles, a helyi sajátosságokhoz is illeszkedő bemutatását, megismertetését.

 

A Pályázati felhívás teljes szövege, valamint a Pályázati űrlap és Melléklet innen letölthetők.


 

Megjelent a 70/2008 (V.28.) MVH Közlemény

A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igényléséről


Kapcsolódó anyagok:
70/2008 (V.28.) MVH Közlemény
1.melléklet: A kertészeti termelők esetében figyelembe vehető tevékenységek [pdf]
2.melléklet: Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás Támogatási kérelem (D0500-04) [pdf]
3.melléklet: Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás Támogatási kérelem – SFH betétlap (D0005-06) [pdf]
4.melléklet: Nyilatkozat az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 4. sz. melléklete szerinti – a gazdálkodásban bekövetkezett – jelentős változás bejelentéséről [doc]
5.melléklet: Kitöltési útmutató [pdf]
6.melléklet: MVH kirendeltségek listája és levelezési címe [pdf]


18/2008. (III. 03.) MVH Közlemény

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások igényléséről

 

Tájékoztató

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások igénylésével kapcsolatban


Tekintettel arra, hogy 2008. május 1. munkaszüneti nap, május 2-a pedig a 2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 27/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet alapján pihenőnap, melyen a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál a munka szünetel, így az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások igénylésének utolsó postára adási ideje 2008. május 5-e (hétfő).

 

Kapcsolódó anyagok:
Közlemény [pdf]
1.melléklet: D1400-01 Támogatási kérelem Főlap [pdf]
2.melléklet: D1401-01 Kistérségi közlekedési szolgáltatás betétlap [pdf]
3.melléklet: Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének kitöltéséhez [pdf]
4.melléklet: MVH Regionális Kirendeltségek listája és levelezési címe [pdf]
5/a.melléklet: 9 személyig B kategóriás jogosítvánnyal vezethető gépjárművek [pdf]
5/b.melléklet: 9 személy felett D kategóriás jogosítvánnyal vezethető gépjárművek [pdf]
6.melléklet: G001 Regisztrációs lap [pdf]
7.melléklet: G001 Regisztrációs lap kitöltési útmutatója [pdf]
8.melléklet: G002 Regisztráció módosító lap [pdf]


 

LOGOTERVEZÉS ÉS ÖTLETPÁLYÁZAT! LEZÁRULT!

 

Pályázatot hirdetünk a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség településeinek általános iskolái számára.

A feladat, hogy megtervezzétek ennek a szervezetnek az emblémáját.
Olyan terveket, rajzokat, skicceket, ötleteket várunk tőletek, ami kifejezi a Vértes és Gerecse hegységeket, az Által-ér völgyét, az ott élő embereket, a térség kulturális és természeti értékekeit.

Díjazás: az első három kiválasztott munka készítői egy napos élménykirándulást nyernek a Vértesi Natúrparkban.

A pályázati anyagok benyújtásának módja:
A/4-es oldalon megrajzolt vázlat, terv, amit postán vagy e-mailen keresztül juttatok el hozzánk.
A munkákat egyénileg vagy csoportosan is elkészíthetitek.

Címünk: Által-ér Szövetség, 2890 Tata, Erzsébet királyné tér 13.
e-mail: moricz.beata@gmail.com

Határidő: 2008. április 18.

Sok sikert és jó ötleteket kívánunk!

 

Az iskolák számára kiküldött levél és a pályázati felhívás plakátja innen letölthető.

Pályázati tudnivalók - legfrissebbek

 

FIGYELEM! ÚJ ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK AZ MVH-NÁL

feltöltve: 2013.11.25.


A 128/2013. (VII. 30) számú MVH Közlemény szabályozza az új nyomtatványokat, módosítást, képviselő személyében történt változás bejelentést, jelszó igénylést, állandó meghatalmazást, stb.

A közleményhez tartozó mellékletek innen letölthetők.

 

 

MEGJELENTEK A LEADER KIFIZETÉSI KÉRELMEK FORMANYOMTATVÁNYAI

feltöltve: 2013.01.24.


megjelentek a LEADER jogcímhez kapcsolódó kifizetési kérelmek új formanyomtatványai, továbba maga a közlemény.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a kifizetési kérelmeket kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapunk keresztül lehet csak benyújtani.

 

 

KIFIZETÉSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA 2012. FEBRUÁR 1- MÁJUS 31.

feltöltve: 2012.02.08.


Megjelentek a kifizetési kérelmek benyújtásához szükséges MVH közlemények és formanyomtatványok, melyek innen letölthetők.

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 8/2012. (I. 20.) számú Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről - és kapcsolódó dokumentumok

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2012. (I. 20.) számú Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzése nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről - és kapcsolódó dokumentumok

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 6/2012. (I. 20.) számú Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására  és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről - és kapcsolódó dokumentumok

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2012. (I. 20.) számú Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről - és kapcsolódó dokumentumok

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 19/2012. (I. 20.) számú Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER intézkedések esetében nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről - és kapcsolódó dokumentumok

 


FIGYELEM! - LEADER HIÁNYPÓTLÁS

LEADER hiánypótlások

A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség már elkezdte a LEADER hiánypótlások kiküldését, melyet előre láthatóan 2012. január 31-ig be is fejez.

A pályázóknak papír alapon kell telejsíteniük a hiánypótlást, melyhez a vonatkozó MVH közleményben találhatják meg a szükséges dokumentumokat, illetve letölthetik innen:

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 149/2011. (IX. 20.) számú KÖZLEMÉNYE
Az MVH közlemény mellékletei innen letölthetők (zip formátumban). Ezeket a dokumentumokat lehet használni a hiánypótláshoz!!!

 

A nyomtatványokat kézzel is kitölhetik, amennyiben nincs megfelelő kitöltő programuk!!!


MVH regisztrációs szám - NAGYON FONTOS

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, valamint a Vértes-Gerecse Közösséghez is csak MVH-s regisztrációs számmal rendelkező magánszemélyek, illetve szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet, illetve pályázatot!!!

Az MVH-s regisztrációs számot a G001-es formanyomtatvánnyal lehet igényelni (2012. 10.01-től új fajta nyomtatvány!), melyhez van kitöltési útmutató is.

A telephelyek, fióktelepek bejelentésére a G003-as nyomtatvány (2012.10.01-től új fajta nyomtatvány!) szolgál.

Kapcsolódó MVH közlemény:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk146201

 


Általános, viszont nagyon fontos előírásokat megfogalmazó jogszabály a vidékfejlesztési pályázatokhoz

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól (egységes szerkezetben - 20110615)

Ebben a jogszabályban olvashatnak az általános érvényű előírásokról, mint például az építési beruházások előírásai, támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának általános érvényű szabályai stb.


PDF formanyomtatványok - Hogyan töltsem ki?

A vidékfejlesztési pályázati formanyomtatványok többsége pdf formátumú, melyhez speciális kitöltő program szükséges. A PDF formátumú adatlapok kitöltése egy ingyenesen letölthető kitöltőprogrammal végezhető el, amely által az adatlapok menthetők és mentés után is szerkeszthetők lesznek.

A program neve: PDF-XChange Viewer 1.0.0022

letölthető innen: http://www.eszbonto.hu/letoltes/letoltes_file.php?k=42&a=6239

Pályázati eredmények

 

A Vértes-Gerecse területén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes jogcímek nyertesei 2011 (a képre kattintva letölthető a pdf)

 

Falumegújítás- és fejlesztés jogcímben összesen 14 nyertes pályázat

 

Vidéki örökség megőrzése jogcímben 24 nyertes pályázat

 

Mikrovállalkozások fejlesztése és létrehozása jogcímben 15 nyertes pályázat

 

Turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímben 7 nyertes pályázat

 

 

A Vértes-Gerecse területén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER vidékfejlesztési jogcímeiben nyertes pályázatok: (a képre kattintva letölthető a pdf)

 

 

 

A Vértes-Gerecse területén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes vidékfejlesztési jogcímeiban nyertes pályázatok: (a képre kattintva letölthető a pdf)

 

 

 

Az ÚMVP III. tengely Falumegújítás és -fejlesztés jogcímen belül 2009. évben támogatást nyert szervezetek listája innen letölthető.

 

A Tanyabusz támogatás nyerteseinek listája innen letölthető.

 

A Falunap 2008. elnevezésű pályázat nyerteseinek listája innen letölthető.

 

A 2006-2008. közötti LEADER+ programban támogatásra talált fejlesztésekről a www.altalervolgye.hu weoldalon olvashatnak.